สถิติข้อมูลด้านการศึกษา

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา สพป.ตาก เขต 1

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา สพป.ตาก เขต 2

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา สพม. เขต 38

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา กศน.ตาก

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา เทคนิคตาก

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา เทคนิคและการอาชีพแม่สอด

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา มทร.ล้านนาตาก

สถิติข้อมูลด้านการศึกษา มภร.กำแพงเพชร สาขาแม่สอด

ข้อมูลสารสนเทศปี2561

รูปเล่มสารสนเทศปี61

ข้อมูลสารสนเทศปี2562

ข้อมูลสารสนเทศปี2562

ข้อมูลสารสนเทศปี2562

ข้อมูลสารสนเทศปี 2563